Van 5 Tot 9
Image default
Relatie

Bemiddeling door een mediator

Een mediator is een onafhankelijke derde die als bemiddelaar dient tussen verschillende partijen. Beide partijen blijven zelf de baas over de inhoud van een conflict, de mediator bemiddeld en zal zich niet inhoudelijk bemoeien.

Vaak wordt gedacht dat een mediator enkel bemiddeld in het geval van een scheiding. Dit is niet helemaal correct. Een mediator kan ook bemiddelen bij een aantal andere conflicten. Hieronder enkele voorbeelden van conflicten waarin de hulp van een mediator wordt ingeschakeld.

CONFLICTEN IN DE FAMILIESFEER

Soms ontstaan er problemen in een familie. Denk aan ruzie tussen broer en zus of een conflict tussen ouders en kind. Wanneer beide partijen open staan voor het vinden van een oplossing kan een mediator worden ingeschakeld. 

ARBEIDSCONFLICTEN 

Een arbeidsconflict is een conflict tussen een werknemer en werkgever. Er is sprake van een arbeidsconflict bij een langdurig voortbestaan aan tegenstellingen zonder oplossing. Hierdoor kunnen mensen gefrustreerd raken en zich persoonlijk belemmerd voelen. Dit kan als resultaat langdurig ziekteverzuim veroorzaken.

SCHEIDING

Wanneer een huwelijk tot een eind komt is er sprake van een scheiding. In sommige gevallen zijn beide partijen dusdanig gefrustreerd dat ze niet met elkaar aan een tafel kunnen zitten. Verwijten vliegen over en weer en de situatie lijkt uitzichtloos. Wanneer er binnen het huwelijk kinderen zijn geboren zal er tevens een ouderschapsplan moeten worden opgesteld. Een mediator zal bemiddelen bij conflicten rondom een scheiding en het opstellen van het ouderschapsplan.

CONFLICTEN BINNEN EEN ORGANISATIE

Wanneer twee collega’s niet met elkaar door één deur kunnen kan dit zorgen voor een (langdurig) conflict binnen een organisatie. Ruzie op de werkvloer is voor elke werkgever een nachtmerrie. Een scenario waarvan men hoopt dat hij niet gaat plaatsvinden. Ondanks een zorgvuldige selectie kan een conflict tussen werknemers toch ontstaan. De werkgever is in deze situatie geen onafhankelijke partij en kan ervoor kiezen een mediator in te schakelen. Dit met als doel de rust op de werkvloer te laten terugkeren.

De praktijk laat zien dat mediation vaak een zeer grote kans van slagen heeft. Het doel is met een oplossing uit het conflict te komen. Een oplossing waarin beide partijen zich kunnen vinden en zo de strijdbijl kunnen begraven. Bekijk deze website voor meer informatie: https://www.buitengewoonmediation.nl/