Van 5 Tot 9
Image default
Dienstverlening

Energietransitie

Waarom een energietransitie? Het klimaat is aan het veranderen en daar moet wereldwijd iets aan gedaan worden. Indien hier niets aan gedaan wordt, zal de maatschappij geconfronteerd worden met een toenemende hoeveelheid neerslag en veel warmere dagen. 

Ter voorkoming van de gevolgen van de opwarming van de aarde zijn er klimaatdoelen opgesteld. Voor het behalen van deze klimaatdoelen moet Nederland onder andere overstappen op duurzame energie. Voor het genereren van warmte wordt in Nederland voornamelijk (75%) aardgas gebruikt. Het aardgas is afkomstig uit Nederlandse bronnen zoals de bron uit Groningen. Echter, het Groningse aardgas raakt op. Ook zorgt het opwekken van aardgas uit de Groningse bron voor een maatschappelijke discussie.

Het opwekken van aardgas heeft niet alleen maar negatieve punten. Het levert immers ook werkgelegenheid op. Toch is het vanuit klimaatoptiek van groot belang dat gebruik gemaakt gaat worden van duurzame energievoorzieningen.

Doelen van 2050

In het jaar 2050 wil Nederland een volledig duurzame energievoorzieningen. Iedereen die in Nederland is gevestigd, moet zich hiervoor inzetten. Om dit te bewerkstelligen is de Wet Voortgang Energietransitie (Wet VET) in het leven geroepen. Deze wet vormt de basis voor het verbod op aardgas in nieuwbouw. 

De vier grootste steden in Nederland (ook wel G4 genoemd: Utrecht, Rotterdam, Amsterdam en Den Haag) leveren al nieuwbouwwoningen vrij van aardgas op. De G4 hebben daarnaast nog ieder hun eigen plannen voor het oplossen van de energietransitie. Zo gaat Den Haag een groot deel van de bestaande woningen van duurzame energie voorzien. Ook Amsterdam, Rotterdam en Den Haag streven ernaar een groot deel van de bestaande woningen van het aardgas af te krijgen. De steden hebben voor het behalen van deze doelen een bedrag vrijgesteld. 

 

Omgevingswet

De Omgevingswet die vermoedelijk op 1 januari 2021 in werking treed, biedt overheden instrumenten voor het aanpakken van de energietransitie. In de omgevingsvisie moeten gemeenten aandacht besteden aan de energietransitie. Zo moet benoemd en beargumenteerd worden op welke wijze broeikasgassen op hun grondgebied verminderd gaan worden. Dit kan concreter uitgewerkt worden in het omgevingsprogramma.
 

Gebiedsontwikkeling

Het realiseren van duurzame energieopwekking geven mogelijkheden voor gebiedsontwikkeling. Zo kunnen zonnepanelen geplaatst worden op daken en in zonneweiden, het plaatsen van laadpalen voor elektrische auto’s, het plaatsen van windmolens en de ontwikkeling van opslag van duurzame energie. Het is aan ontwikkelaars en ontwerpers om dit te realiseren op een wijze waarbij de kwaliteit van de ruimte gewaarborgd blijft.