Van 5 Tot 9
Image default
Zakelijk

Pensioen, een aantal basisbeginselen

Pensioen, een aantal basisbeginselen

Pensioen zorgt voor een hoger inkomen voor later. Bovenop het AOW-inkomen. Dat is maar goed ook want een AOW-inkomen is een inkomen op sociaal minimum niveau. Zij zorgt voor een bestaansminimum, niet meer dan dat. Gelukkig bieden de meeste werkgevers in Nederland al dan niet verplicht, een werknemerspensioen aan hun werknemers aan. Voor een goede oude dag, bij overlijden en soms bij arbeidsongeschiktheid. Je leest meer op deze website.

Hoeveel?

Ouderdomspensioen; Samen met een AOW-uitkering is het de bedoeling dat het inkomen minimaal 70% van het laatste inkomen bedraagt. Dat was in ieder geval vroeger het uitgangspunt. Het mag ook meer of minder zijn. Minder hoeft niet erg te zijn en is afhankelijk van de financiële behoefte.  

Nabestaandenpensioen; Het nabestaandenpensioen bestaat uit een partnerpensioen en een wezenpensioen. Het partnerpensioen mag 50% van het salaris bedragen. Voor veel achterblijvende partners kan dat te veel zijn. Ook daar weer maatwerk.

Arbeidsongeschiktheid: Bij arbeidsongeschiktheid wordt de pensioenopbouw voortgezet en eventueel een extra inkomen bovenop de wettelijke WIA-uitkering verzorgd.

Vormen, pensioenkarakters

Het ouderdomspensioen kon tot invoering van het nieuwe pensioenstel op verschillende manieren worden opgebouwd. Vanaf 1 juli 2023 is de pensioenbelofte met een min of meer gegarandeerde uitkering omgezet naar een premiebelofte. Er zijn verschillende premieovereenkomsten die van elkaar verschillen in solidaire kenmerken, flexibiliteit, keuzevrijheid, risicodeling enz. In de basis komt het bij alle vormen erop neer dat er met de premie-inleg en rendementen een pensioenkapitaal wordt opgebouwd waar op pensioendatum een pensioen mee wordt gekocht. De daadwerkelijke pensioenhoogte is op pensioendatum afhankelijk van meerdere variabelen. De marktrente, overlevingskansen enz. Daarom is het belangrijk om tijdens de opbouwperiode regelmatig het verloop te bestuderen en waar nodig extra te sparen voor een verbetering van de financiële positie.

Er zijn meerdere wegen naar Rome

Een goed pensioen is van veel meer afhankelijk. Is er sprake van een eigen huis, is deze hypotheekvrij vanaf pensioendatum, zijn er erfenissen enzovoort? Het kan ook zijn dat de werkgever geen verplichte pensioenregeling hoeft aan te bieden en zijn aanbieding goedkoper is en voor een lager pensioen zorgt dan gewenst. Los van het feit of u werkgever, werknemer of zelfstandig ondernemer bent is het verstandig tijdig te bestuderen wat de financiële gevolgen van een lang leven, overlijden of arbeidsongeschikt zijn.  

Zeker niet eenvoudig en de voordelen zitten vaak in de details en combinaties. Wenst u ondersteuning, dan is het belangrijk contact op te nemen met een onafhankelijk pensioenadviseur.

 

 

https://van5tot9.nl/pensioen-een-aantal-bsasisbeginselen