Van 5 Tot 9
Image default
Zakelijke dienstverlening

Outplacementbureau helpt bij vinden van andere werkkring

Outplacement is een nog jonge bedrijfstak. Het vak bestaat in Nederland amper 25 jaar. Het doel van outplacement is om in opdracht van de oude werkgever de werknemer te helpen een nieuwe, passende, werkkring te vinden.

De outplacementadviseur zal veel praten en luisteren, maar soms is het ook nodig dat de kandidaat zijn zelfvertrouwen herwint. Weet de kandidaat eenmaal wat hij wil, dan is de sollicitatie al een stuk gemakkelijker en wordt het verdere plan van aanpak uitgezet. Het zoeken naar de nieuwe baan is keihard werken. De kandidaat solliciteert op gevonden vacatures, trekken aan de bel bij recruiters of andere bemiddelaars en moeten, niet te vergeten, ook gebruik maken van hun eigen netwerk.

Outplacement is netwerken en solliciteren

Netwerken is niet alleen nuttig voor mensen op directieniveau: via via kom je vaak ook te weten of ergens een vacature beschikbaar komt, maar ook bij het solliciteren zelf is de begeleiding intensief. De outplacementadviseurs nemen de sollicitatiebrieven door en trainen sollicitatiegesprekken. Soms wordt het gesprek op video opgenomen om dit later terug te zien en de kandidaat ook zelf zijn presentatie kan beoordelen en verbeteren. Daarbij is het natuurlijk wel belangrijk dat de kandidaat zichzelf blijft en geen toneelstukje opvoert want daar prikken werkgevers over het algemeen snel doorheen.

De doorlooptijd van een outplacementtraject loopt sterk uiteen lopen van enkele weken tot meerdere maanden. De slagingskans is vaak hoog, al is het allen maar omdat werknemers die begeleid willen worden door een outplacementbureau vaak van zichzelf al uiterst gemotiveerd zijn.

De kosten van outplacement Een outplacementtraject is vaak al mogelijk vanaf 3.000 Euro. Een rekensommetje leert dat outplacement daarmee goedkoop is voor werkgevers. De kosten voor outplacement mag de werkgever aftrekken van de verplicht uit te keren transitievergoeding bij ontslag. En bovendien zijn outplacementkosten ook nog eens aftrekbaar.

https://www.outplacementbureau.nl